Автори и запазени права


Тази интернет услуга се основава на сайта на "Училище за информационна сигурност". Сайтът е създаден за Националния ден на информационната сигурност във Финландия през 2005 г. и е достъпен на адрес www.tietoturvakoulu.fi (на финландски и шведски език ).

Националният ден на информационната сигурност бе организиран за втори път във Финландия през месец февруари 2005 г. През следващата година денят на информационната сигурност беше отбелязан в цяла Европа. Във Финландия това е основният проект на назначения от правителството Национален консултативен съвет по информационна сигурност.

Училището за информационна сигурност бе създадено в сътрудничество със следните компании и организации:

 • Elisa Corporation
 • Helsinki Television Ltd.
 • Hewlett-Packard Oy
 • Finnish Federation for Communications and Teleinformatics (FiCom)
 • Finnet Group
 • F-Secure Corporation
 • Ministry of Transport and Communications
 • Mannerheim League for Child Welfare
 • Microsoft Oy
 • Nordea Bank Finland Plc
 • Nokia Corporation
 • Finnish National Board of Education
 • Ministry of Education, Finland
 • Save the Children Finland
 • Song Networks Oy
 • Association of Finnish Local and Regional Authorities
 • TeliaSonera Finland Oyj
 • TIEKE, Finnish Information Society Development Centre
 • Office of the Data Protection Ombudsman, Finland
 • Finnish Information Security Association (FISA)
 • Finnish Information Society Programme
 • Finnish Communications Regulatory Authority

WSOYpro
- Дизайн и реализация на тази интернет услуга.

Притежатели на запазените права на този сайт са Проектът Национален ден на информационната сигурност във Финландия
и WSOYpro

Допълнителна информация:
http://www.ficora.fi/englanti/index.html
http://www.ficom.fi/inbrief/index.html