Автори и запазени права

      

 

Безопасност в мрежата - това е девизът на Международния ден за безопасен интернет, организиран всяка година в страните на Европейския съюз. Сайтът предоставя ясни, надеждни и практични съвети за сигурността в интернет, които позволяват дори и на най-уязвимите потребители да си осигурят защита в мрежата.

Настоящите страници предлагат помощни материали, разработени специално за млади хора, за техните учители, родители и възпитатели. Надяваме се, че интерактивните сценарии, тестовете, готовите за използване планове на уроци, както и многобройните съвети ще помогнат да се осигури безопасност на младите хора в интернет. Наслаждавайте се!