Проверете вашите знания относно сигурността на информацията, като отговорите на следните въпроси:

Можете да изберете измежду две различни категории:
въпроси, формулирани за ученици на възраст от 7 - 10 години или
въпроси, формулирани за ученици на възраст 11 - 14 години.