Интернет представлява важен способ за предаване както на лична, така и на професионална информация, но може да бъде и средство за извършване на злоупотреби. Например, Интернет може да бъде използван за изпращането на компютърни вируси и нежелана поща. Ето защо е важно да сте запознати с въпросите, третиращи сигурността на информацията.

Този уебсайт е предназначен да ви помогне:

Да разисквате въпроси за сигурността на информацията с ученици в класната стая.

Да намерите информация за това как младите хора използват Интернет.

Да намерите информация за начините за използване на личната информация в Интернет.

Да научите къде можете да намерите повече информация.