Използването на Интернет е безопасно дотогава, докато спазвате следните три основни неща:

Защитете Вашия компютър

Поддържайте операционната си система обновена.

Използвайте антивирусна програма.

Използвайте защитна стена (файъруол).

Правете резервни копия на важните файлове.

Внимавайте, когато сваляте (теглите) файлове от мрежата.


Осигурете си Вашата защита

Бъдете предпазливи, когато
предоставяте Ваша лична информация.

Винаги помнете с кого разговаряте
в мрежата.

Помнете, че когато сте в мрежата,
не на всичко може да се вярва
и не всеки е честен.


Спазвайте правилата

Трябва да се подчинявате на закона,
дори когато сте в Интернет.

Помнете, че когато сте в мрежата,
трябва да се грижите както за себе си,
така и за другите.