Програми на Европейския съюз за осигуряване на безопасност в Интернет
Европейската комисия приема през 1999 г. петгодишен План за действия, насочени към осигуряване на безопасен Интернет. През следващия период - от 2005 до 2008 г. работата в това направление се развива в рамките на програмата Безопасен Интернет-плюс (Safer Internet plus Programme).

Тези две програми на Европейската комисия подпомагат проекти за създаване на Горещи линии за сигнализиране за вредно и незаконно съдържание, както и създаването на национални центрове за популяризиране на правилата за осигуряване на безопасност в Интернет. Други важни цели на програмите на Европейската комисия са защита на непълнолетни, защита на потребители, защита на лични данни, създаване на технология за осъществяване на родителски контрол, развитие на софтуер и услуги за филтриране, подобряване на осведомеността за по-сигурно използване на Интернет и др.

Класът може да се запознае и с материала
Наръчник по Интернет грамотност,
публикуван на сайта на
Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения
.