Кратък речник


Антивирусна програма

Програма, предназначена да предотврати навлизането на злонамерени програми в системата, посредством идентифицирането на инфектираните файлове и тяхното почистване или изтриване.

Блог
Уеб базиран публичен дневник (Интернет дневник). Блогът (съкратено от английското weblog) е вид уебсайт, където се пише, както в дневник, а новите попълнения са в обратен хронологичен ред. Блоговете често предлагат коментари или новини за определена тема, като храна, политика или местни новини; други служат като лични дневници. Типичният блог съдържа текстова част, снимки или рисунки, връзки с други блогове и уебсайтове, които по някакъв начин са обвързани с общата тематика на блога. Като цяло този вид уебсайтове наблягат главно върху текста, но има и такива, които наблягат върху фотографии, аудио или видео файлове. В английския език думата blog се използва и като глагол, когато се прави ново попълнение.

Чат-стая (Chatroom)
Форум, предназначен за дискусии в реално време, при който съобщенията се появяват на екрана мигновено, едно след друго. Старите съобщения се подменят при записването на нови съобщения, така че на екрана са видими само последните съобщения.

Защита на данните
Комплект от правила, който е предназначен да обезпечи сигурност и да поддържа конфиденциалност на информацията. Сигурността на данните се прилага към конфиденциалната информация, като например личната информация, и се поддържа чрез спазването на съответната стратегия за сигурност на информацията или правилата за осигуряване на конфиденциалност.

Дискусионен форум
Форумът представлява дискусионен сайт в Интернет, често фокусиран върху специална тема, в който хората могат да пускат съобщения в реално време, използвайки формата, определена от доставчика на тази услуга. Повечето дискусионни форуми изискват регистрация.
Съществуват и форуми, които съдържат архив на съобщенията, който се използва за търсене на съобщения, третиращи дадена тема. Има форуми, които се надзирават и управляват в реално време от тъй наречените модератори, които имат правото да изтриват или редактират всяко публикувано съобщение, а така също да прекратяват достъпа до форума на потребители, публикуващи оскърбителни съобщения.

Сваляне на файлове по Интернет (Downloading)
Запазване на файлове от Интернет на собствения Ви компютър.

Защитна стена (Firewall)
Програмен продукт или устройство, предназначено да контролира информацията, предавана между различните мрежи или информацията, предавана между дадена мрежа и индивидуална компютърна система. Например, Защитната стена може да ограничи трафика на базата на предварително дефинирани правила, определящи например, че предаването на информация е разрешено единствено между посочените в списъка на тези правила Интернет адреси.

Хакер, кракер
Човек, който извършва пробив в информационната мрежа или система на дадена организация, или използва мрежата или системата без да има пълномощия за това. Забележка: терминът “хакер” има две значения: тази термин може също да се отнася и за много умел компютърен ентусиаст.

Опасни програми: Вируси, Червеи и Троянски коне
Програма или част от програма, която е предназначена да причинява нежелани събития в дадена компютърна или информационна система – такива програми се наричат вируси, червеи или троянски коне.

Сигурност на информацията
Стратегия, прилагана за обезпечаването на сигурност, че рисковете, свързани със сигурността на информацията, се намират под контрол.

Нежелана поща или спам
Нежеланата електронна поща обикновено се изпраща с маркетингови цели и се нарича спам. Спамът почти винаги се изпраща едновременно на огромен брой получатели.

Поща; Електронна поща; е-мейл
Съобщение на електронната поща ( е-мейл съобщение). Електронно предаване на текст или изображение между адресите на две компютърни приложни програми.

Операционна система
Управляваща програма, която функционира ’между’ компютъра и приложните програмни продукти. Операционната система позволява на компютъра да управлява, надзирава и използва инсталираните програмни продукти. Като най-разпространени операционни системи могат да се посочат Microsoft Windows, Apple Mac-OS и Linux.

Изскачащ прозорец
Нов прозорец, отварящ се в горната част на активния прозорец на Интернет браузъра. По принцип, прозорец от този тип не съдържа собствен уеб адрес, но понякога може и да съдържа. Изскачащите прозорци (Pop-ups), които се отварят без да бъдат извикани от потребителя, обикновено съдържат реклами.

Сървър
Програма, която служи за разпространяване на файлове към компютрите в мрежата, извършващо се на базата на предварително дефинирани правила. Например, когато са в Интернет, потребителите получават електронната си поща от мрежовия пощенски сървър. Освен това, терминът сървър често се използва и за обозначаване на самия компютър, в който е инсталирана програмата-сървър.

Вирус
Злонамерена програма, която се разпространява, като копира сама себе си в други програми. Вирусът може да се разпространява посредством файловете, страниците на електронната поща или други Интернет страници. Един компютър може да бъде заразен с вирус, когато потребителят сърфира в Интернет или тогава, когато потребителят отвори прикрепен файл към писмо от електронната поща.

Червей
Злонамерена програма, която може самостоятелно да се разпространява в информационните мрежи. Червеите могат да се разпространяват през зле защитени, слаби места на Интернет браузъра или операционната система. Когато компютрите са свързани в Интернет, червеите могат да проникнат в незащитените компютри дори тогава, когато потребителят не извършва никакви действия. Червеите пречат на правилната работа на системата или компютъра, което от своя страна може да доведе до разпространяването на други злонамерени програми.