Докладване на проблеми


Извършване на неподходящ маркетинг
Комисията за защита на потребителите следи за спазването на етичните принципи при осъществяване на маркетинг, както и за спазване на наредбите, регламентиращи осъществяването на маркетинг за малолетни. Може да докладвате за неподходящ маркетинг от всякакъв вид, за несправедливи положения или условия и за други подобни проблеми на сайта на комисията: http://www.kzp.bg/

Измами, фалшификати, уеб страници, насаждащи омраза и други незаконни действия
За всякакви мошеничества и фалшификати, за Интернет сайтове, насаждащи омраза и ненавист, както и за извършване на опити за измами чрез електронна поща или други незаконни действия, може да докладвате в сектор “Компютърни престъпления” на ГДБОП – МВР на е-мейл: computercrime_chp@mail.bg или във Вашия местен полицейски участък.

Злоупотреби с личната информация
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който защитава интересите на гражданите при обработването на личните им данни и осъществяването на достъпа до тях. На комисията е възложен и контролът по спазването на Закона за защита на личните данни.
E-мейл: kzld@government.bg или kzld@cpdp.bg

Детска порнография
Сигнали за незаконно и вредно съдържание, детска порнография или насилие срещу деца, може да подавате на Горещата линия за незаконно и вредно съдържание на е-мейл: hotline@online.bg или на Интернет адрес: http://web112.net/. Оператор на тази услуга за България е неправителствената Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, която от октомври 2006 г. е и асоцииран член на Международната асоциация на операторите на горещи лини INHOPE. Работата на Горещата линия за борба с незаконно и вредно съдържание в българското Интернет пространство се наблюдава и подпомага от Обществен съвет, който включва представители на държавни, частни и неправителствени институции и организации.
Сигнали за незаконно и вредно съдържание, за детска порнография или насилие срещу деца, може да подавате и в сектор “Компютърни престъпления” на ГДБОП – МВР на е-мейл: computercrime_chp@mail.bg

Други оскърбителни или неподходящи материали
В други подобни случаи може да се свържете с Вашия Интернет оператор или с администратора на въпросния сайт, съдържащ оскърбителни или неподходящи материали.