Мигновени съобщения (MSN, ICQ и др.)

Програмите за изпращане на мигновени съобщения MSN, ICQ и др., подобно на чат-стаите осигуряват възможност за чатене в реално време, с тази разлика, че трябва да изберете с кого да говорите. Програмата показва кой от вашите приятели в момента е в мрежата, при което може да поканите един или няколко приятели на частен разговор. Този тип програми позволяват, също така, да се разменят файлове, например снимки, аудио или видео клипове, да се играят игри, да се осъществяват телефонни или видео разговори.

Технологията за осъществяване на мигновени съобщения носи същите рискове, както електронната поща и чата. Възможно е потребителят да отвори прикачен файл или връзка, която съдържа вирус, шпионски софтуер (спайуер) или материал с неподходящо за деца съдържание. В случаите, когато познавате човека, с който си говорите в Интернет, чатенето е значително по-безопасно. Разговорите с помощта на програмите за изпращане на мигновени съобщения винаги са конфиденциални, при което може да контролирате и управлявате не само с кого говорите, но и продължителността на водения разговор.

Може да направите разговорите, чрез мигновени съобщения много по-безопасно, ако извършите настройка на програмата по начина, посочен по-долу.

Когато започнете да използвате програмата за пръв път, тя изисква да конфигурирате Вашия потребителски профил. При съставянето на профила не трябва да използвате данни, които могат да идентифицират Вашата личност, защото този профил ще бъде видим и за други потребители. Много дискусионни групи и Интернет игри в реално време също изискват от Вас да попълните потребителски профил, при което също трябва да се придържате към представените по-горе указания.


Избор на хората, с които ще разговаряте
Чатенето е най-безопасно, когато говорите с хора, които познавате в реалния живот. Но съществува потенциална възможност някой непознат да изпрати съобщение на Вашето дете. Програмите за мигновени съобщения поддържат списък с контакти, което Ви позволява да добавяте към него имена на хора, с които искате да обменяте съобщения. С цел да предотвратите получаването на съобщения от непознати, може да настроите съответната програма така, че да блокира контактите с всеки, който не е във въпросния списък.

Помолете Вашето дете да Ви покаже неговия/нейния списък с контакти и да Ви разясни, с кои от контактите в списъка се познава от реалния живот и с кои от контактите се е запознало в мрежата. По този начин ще имате по-добра представа с кого разговаря детето Ви, когато е в мрежата.


Съхраняване на разговорите
Може да записвате и съхранявате разговорите, водени в мрежата. Това повишава безопасността на детето Ви. Ако хората, участващи в чата знаят, че разговорите, които водят се записват, то този факт често ги кара да бъдат по-внимателни при воденето на разговори в реално време. Програмите осигуряват възможност да записвате разговорите - когато Вие решите това или да настроите програмата да записва автоматично всички разговори.

Мигновени съобщения (МС) – забавление за цялото семейство
Технологията за изпращане на мигновени съобщения не е предназначена единствено за деца и млади хора. Много фирми използват програмите за мигновени съобщения за осъществяване на вътрешните си комуникации. Например, в случай че Вашето дете влезе в Интернет след училище, Вие може да си разменяте съобщения с него и да спестите разходи за телефон. Освен това, може да следите кога той/тя използва Интернет.