Електронна поща (E-мейл)

Електронната поща е широко разпространен начин за изпращане на съобщения по Интернет. От особена важност е тя да се използва внимателно.

Електронните пощенски кутии могат да се напълнят с нежелана поща (спам), най-често под формата на рекламни съобщения, които не са специално адресирани до Вас. Чрез този тип електронни писма съществува и риск от заразяване с вируси, както и получаване на материали или Интернет връзки, които не са подходящи за деца.

Чрез нежеланата електронна поща са възможни също анонимно причиняване на безпокойство, хулигански прояви или мошеничества, извършени чрез Интернет.
За повече подробности, вижте Кибер хулиганство.

Какво може да направите


Осигурете си спам филтър
Препоръчваме Ви да се сдобиете с адрес на електронна поща (е-мейл адрес) от доставчик на Интернет услуги, който предлага автоматична антивирусна защита и филтриране на спама. Това ще Ви помогне да предотвратите получаването на голяма част от нежеланата поща. За повече подробности вижте http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_filter.

Разрешете получаването на писма единствено от изпращачи, които познавате
Най-безопасният, макар и доста ограничаващ начин, е да настроите програмата за електронна поща така, че Вашето дете да получава поща само от определени, посочени в списък адреси. Много програми за обработка на електронна поща (наречени мейл клиенти) притежават възможности, които Ви позволяват да блокирате съобщения, изпратени от посочени от Вас е-мейл адреси.

Обмислете възможности за придобиването на анонимен е-мейл
Адресът на електронната поща често е във формат от типа Ime_Familia@domain.com. Трябва да имате пред вид обаче, че пълното Ви име представлява конфиденциална информация, която не би трябвало да разкривате публично. Ако Вашето дете желае да разменя по електронната поща писма с хората, с които е установило контакти в мрежата, най-добре е то да използва e-мейл адрес, който не разкрива неговото/нейното пълно име, например адрес, използващ псевдоним psevdonim01@domain.com. Препоръчва се още e-мейл адресът да съдържа цифри, защото те са по-трудни за налучкване и съответно такъв адрес получава по-малко спам. Не се препоръчва псевдонима, който се използва за пощата, да се използва и в чат-стаите в Интернет. Много по-лесно е да се откажете от e-мейл адрес, използващ псевдоним, в случай, че започне да се препълва със спам или други нежелани съобщения. Осъществяването на обширна кореспонденция предполага използването на няколко e-мейл адреса.

Допълнителна информация:
За общи указания и инструкции относно безопасното използване на електронна поща и осигуряването на вашия компютър против спама вижте bg.wikipedia.org/wiki/Спам.