Децата имат нужда от възрастни, които да защитават техните права в Интернет. Системата на законодателството е валидна и в Интернет, при което администраторите на уеб-сайтовете са отговорни за съдържанието на сайтовете, които администрират. Прочетете повече за следните теми:

  Кибер хулиганство

  Децата и маркетингът в мрежата

  Снимки и лична информация на деца в Интернет

Кибер хулиганство


Интернет дава нови възможности за тормоз. Хората могат да публикуват слухове, снимки и друга лична информация в Интернет или да изпращат злонамерени съобщения - анонимно или от името на някой друг. Кратките съобщения (SMS) и мобилните телефони с камера са приятни и забавни, но откриват възможност и за зловредно използване. Хулиганството в училище обикновено се ограничава в училищните часове. Чрез Интернет, обаче, хулиганът може да достигне жертвата си по всяко време, по-широк е и кръгът от хора, които може да нарани. Ако детето Ви обича да чати в Интернет, трябва да обсъдите с него рисковете и да му дадете съвет какво да прави, ако някой го тормози в мрежата.

Това е важно защото:

- Кибер хулиганство обикновено се случва в отсъствието на възрастни.
- Децата често смятат, че ако кажат на родителите си, ще стане по-лошо.
- Анонимността и минималният риск да бъдат хванати, подбужда някои хора да опитват неща, които не биха правили при други обстоятелства (например да кажат неща, които не биха казали лице в лице с друг човек).
- Кибер хулиганството може да се осъществи лесно технически. Изпращането на злонамерено съобщение или публикуването на злонамерен текст към широка аудитория изисква само няколко щраквания с мишката.

Съвет


Дори и детето Ви да не е било обект на тормоз в Интернет, за препоръчване е да обсъдите с него/нея следните неща:

- Не давайте информация как може да се влезе в контакт с Вас и не разпространявайте лична информация, например снимки, без внимателно да прецените последствията от това. Личната Ви информация може да бъде изпратена до неподходящи хора.
- Всеки е достоен да бъде третиран с уважение в Интернет.
- Вие може да затворите чата, е-мейла или компютъра, когато си поискате.
- Децата трябва да говорят със своите родители за лошите неща, които са им се случили.

Запомнете

Интернет се подчинява на същите правила, които действат в истинския живот. Да позориш и обиждаш някого по Интернет е грешно. Това може да се разглежда като клевета, която се наказва и може да доведе до търсене на отговорност за нанесени вреди.

Запомнете - анонимният потребител може да бъде проследен. Полицията ще предприеме действия, ако има основание да смята, че е извършено престъпление.

Ако детето Ви получава злонамерени съобщения по е-майл или SMS:

- Кажете на детето си, че не е длъжно да отваря такива съобщения.
- Не трябва да отговаряте на злонамерени съобщения, но ги запазете, ако по-късно се наложи с въпроса да се заемат съответните органи.
- Обърнете се за съдействие към училището, ако установите, че подателят учи в същото училище, където и детето Ви.
- Ако тормозът продължава, бихте могли да смените е-майл адреса или телефонния номер на детето си.

Запомнете също че:

- Може да запазите злонамерените съобщения за последващи действия.
- Може също да промените настройките на е-майл програмата, така че тя да блокира съобщенията от определен подател. По този начин детето Ви няма да ги чете.
- Ако знаете е-майл адреса на подателя, може да изпратите копие на злонамереното съобщение на доставчика на Интернет и да го помолите да изтрие или блокира този адрес.

Ако намерите злонамерен текст или снимка на детето Ви, публикувани в Интернет:

- Запазете всички страници, където сте открили този материал за последващи действия.
- Свържете се с доставчика на Интернет, ако сайтът или адресът позволяват той да бъде определен. Доставчикът на Интернет може да изтрие текста и вероятно да открие автора.
- Може също да поискате Вашият доставчик на Интернет да се свърже с администратора на въпросния сайт и да настоява на бъде изтрит този материал.
- Свържете се с полицията, ако тормозът е твърде сериозен и представлява престъпление.

Децата и маркетингът в мрежата

Интернет дава на рекламодателите ефективен начин да достигат до деца и млади хора и затова на много продукти, които са харесвани от деца, се прави маркетинг в Интернет.

Маркетингът, ориентиран към деца е обект на различни разпоредби

Маркетингът, ориентиран към деца и млади хора, е регулиран с по-строги разпоредби, в сравнение с маркетинга, ориентиран към възрастни, защото подрастващите са по-податливи на влиянието на маркетинга. Приетият наскоро Закон за защита на потребителите посочва в чл. 39, ал.5: Непочтена е всяка реклама, която може да причини морални или умствени смущения у деца.
Британската агенцията за стандарти в рекламата е изготвила списък с изисквания за маркетинг, ориентиран към подрастващите на: http://www.asa.org.uk/asa/codes/cap_code/showcode.htm?clause_id=1731, като например:

- Рекламата трябва веднага да се разпознава като такава.
- Достойнството на подрастващите трябва да се зачита.
- Развлечения, например игри, не трябва да бъдат прекъсвани или да бъдат свързвани към реклами.


Какво можете да направите:
- Използвайте Интернет заедно с детето си и го учете да разпознава маркетинга и неговите цели.
- Информирайте Комисията по търговия и защита на потребителите (www.kzp.bg) за неподходящ маркетинг.

Предпазвайте детето си от директен маркетинг

Директен маркетинг чрез е-майл или кратки съобщения (SMS) е позволен само с предварително разрешение на съответния човек. Ако Вашето дете е предоставило например лични данни, когато е участвало в състезание в Интернет, той/тя може неправилно да е дал съгласието си за директен маркетинг.

Платени услуги и пазаруване по Интернет от деца

Всяка покупка, направена по Интернет или по мобилен телефон трябва или да е направена от възрастен или да бъде одобрена от възрастен.

Съвети:
- Уговорете се с децата си за правилата на пазаруване по Интернет.
- Уточнете с Вашия мобилен оператор и задайте необходимите блокировки на мобилния телефон на детето Ви и на кратките съобщения (SMS), както и сумите, с които може да оперира чрез телефона си.
- Информирайте Комисията по търговия и защита на потребителите (www.kzp.bg) или Вашия доставчик на услуги за неподходящи уеб сайтове.
- Създайте семеен е-майл адрес за Вас и децата Ви, който те могат да използват, ако правят покупки в Интернет.

Снимки и лична информация на деца в Интернет
Някой от родителите трябва да провери надеждността на Интернет услугата, преди децата да предоставят каквато и да било информация на сайтовете. Обикновено не е необходимо да се попълнят всички полета, така че е препоръчително да се дава само задължителната информация.

На много сайтове, се изисква потребителите да се регистрират или по друг начин да дадат лична информация, за да получат достъп до определени услуги, лотарии, безплатни стоки или възможност за участие в дискусионни групи. Търговските организации могат да събират информация за контакт с деца и млади хора, за да извършват маркетинг, но трябва по законен начин да получат съгласие от родителите им.

Възможно е администраторите на сайтовете не винаги да запазват неприкосновеността на личната информация, независимо че е защитена от Закон за защита на личните данни. Научете децата си да бъдат внимателни, когато предоставят лична информация.

Съвети:

Уговорете се с детето си как трябва да действа
Добре е да уточните с детето си принципите за даване на лична информация в Интернет. Ако давате разрешение на детето си да предоставя такава информация, трябва да сте на ясно, доколко достоверен е сайтът, на който се дава тази информация.

Проверете правилата за лична неприкосновеност
Съветваме Ви да проверите дали използваната услуга поддържа правила за лична неприкосновеност, които трябва да обясняват как ще бъде използвана личната информация и да посочват периода и целта на използването й.

Попълнете само задължителната информация
Обикновено е нужно да попълните само няколко задължителни данни. Когато се регистрирате за нова услуга, доставчикът на тази услуга Ви пита дали желаете да разрешите директен маркетинг. Може да кажете "Не" в началото, но ако неволно дадете съгласието си, може да се откажете, като се свържете с доставчика на услугата. Препоръчва се, да създадете семеен е-майл адрес и детето Ви да го използва, ако дава лични данни в Интернет.

Не запазвайте личните си данни в браузъра
Не се препоръчва да запазвате личните си данни или пароли в Интернет браузъра или в други програми, които имат достъп до Интернет.

Публикуване на снимки и лична информация


Публикуването в Интернет на снимки, направени с камерата на мобилен телефон или с цифрова камера, е лесно и бързо. Ако публикувате снимка в Интернет е много трудно да предотвратите нейното разпространение, промяна или използване в различен контекст. Копия на снимката може да се окажат на различни места и да стане много трудно да бъдат изтрити напълно. Помислете внимателно преди да публикувате Ваши снимки.

Публикуване на снимка или на лична информация за даден човек, например на сайта на училището, представлява разкриване на лични данни, което винаги изисква разрешение от съответния човек. Всеки има право да проверява информацията, която се отнася за него, както и да я коригира, ако е необходимо. Децата трябва да са внимателни и с публикуването на лична информация на своите собствени сайтове или Интернет дневници (блог).

Допълнителна информация:
Използването на личната информация се третира в Закона за защита на личните данни.

Запомнете:
Не е необходимо да давате личните си данни, докато не се уверите кой иска тези данни и с каква цел ще бъдат използвани.