Интернет предлага на децата и младите хора фантастични възможности да търсят и намират информация, да осъществяват връзки и да творят, когато са в мрежата. Не трябва да се забравя обаче, че използването на Интернет крие и определени опасности. Например, Интернет отваря за децата прозорец към един свят, който принадлежи също и на възрастните и съдържа материали, които не са подходящи за деца.

Как родителите могат да помогнат на своите деца да минимизират тези рискове? Не съществува еднозначен отговор – рисковете варират, в зависимост от възрастта и компютърните умения на детето.

Най-важното нещо е да осигурите безопасност по отношение на съдържащата се в собствения Ви компютър лична информация, което означава осигуряване на защитата на компютъра против вируси и редовно модернизиране на съответния защитен софтуер. Що се отнася до децата, то за тях можете да увеличите сигурността на данните чрез използването на филтри и филтриране на съдържанието, които много от съвременните програми предлагат.


Разбира се, от особена важност е поддържането на компютърното оборудване в добро, работоспособно състояние. Трябва да се има предвид, че за децата и младите хора, Интернет представлява предимно социална среда, в която могат да срещнат не само приятели, но и непознати. Когато сте в мрежата, можете да бъдете наранен, измамен и малтретиран. Най-добрата защита е да се вслушате в здравия разум и да бъдете благоразумни. Най-важното нещо, което трябва да направите, е да запознаете децата с опасностите, които се крият в мрежата, така че когато се сблъскат с тях, да могат да се държат по безопасен начин. От особена важност е и да можете да обсъждате и обяснявате различните въпроси, които могат да възникнат у децата при използването на Интернет.