Използването на Интеренет е безопасно дотогава, докато помните следните три основни положения:

Защитете Вашия компютър

Поддържайте операционната система на съвременно ниво.

Използвайте антивирусна програма.

Използвайте защитна стена (файъруол).

Правете резервни копия на важните файлове.

Внимавайте, когато сваляте (теглите) файлове от мрежата.


Осигурете си защита, когато сте в мрежата

Бъдете предпазливи, когато предоставяте

Вашата лична информация.

Винаги помнете с кого разговаряте в мрежата.

Помнете, че когато сте в мрежата, не на всичко може да

се вярва и не всеки е честен.


Спазвайте правилата

Трябва да се подчинявате на закона, дори когато сте в Интернет.

Помнете, че когато сте в мрежата, трябва да се грижите

както за другите, така и за себе си.