Интернет съдържа материали, които на са подходящи за деца. Може да блокирате повечето от тях, като използвате филтри. Важно е обаче, технологията с филтрите да не бъде единствения начин, по който предпазвате децата си от неподходящо съдържание в Интернет.


Безопасно пространство

За малките деца най-безопасният начин за ползване на Интернет, е да бъде позволено единствено разглеждането на сайтове, одобрени от някой възрастен. Може да настроите браузъра така, че да е позволен достъп на Вашите деца само до определени от Вас безопасни сайтове. По този начин, ако детето поиска да посещава нов сайт, е необходимо първо да се добави адреса на този сайт към списъка с одобрените сайтове. Създаването на безопасни пространства е лесно, в случай че използвате операционната система Windows XP.
При тази операционна система, е необходимо да създадете за детето личен потребителски профил. Този профил ще дефинира правата за достъп и настройките на Интернет браузъра за детето.  За повече информация вижте: http://office.microsoft.com/bg-bg/outlook/HP052423751026.aspx

Програми за филтриране

Програмите за филтриране осигуряват поставянето на ограничения за посещаване на Интернет сайтове, базиращи се на съдържанието в тези сайтове. Това означава, че програмата не допуска достъп до сайтове, които съдържат материали, определени като вредни за децата (порнография, жестокости и др.). За допълнителна информация относно програмите за филтриране, вижте: http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_filter

Ограничете входящите контакти

Може да ограничите лицата, с които Вашите деца контактуват в Интернет, като използвате технологиите за блокиране и дефиниране на филтри. За повече подробности вижте използване на е-мейл  и програми за мигновени съобщения.

История на посещаваните уеб страници

Интернет браузъра притежава средство, наречено История на посещаваните страници, което ви позволява да видите кои сайтове са били посещавани в последно време. (Въпреки че изтриването на историята на страниците е много лесно).

Полезни съвети

Какво трябва да направите, ако Вашето дете е попаднало на неприятен и неподходящ материал в Интернет?

Не реагирайте твърде остро – това би провокирало Вашето дете да не Ви съобщава, когато в бъдеще попадне на подобни примери.
– Наблегнете на твърдението, че случилото се не е по вина на детето.
– Изтрийте всички следи от въпросния неподходящ материал – включително препратките към съответния сайт в кеш паметта на браузъра, кукитата и историята на посетените уеб страници.
– Обяснете на Вашето дете, как подобни ситуации могат да бъдат избегнати в бъдеще, включително изтриването на писма, получени по електронната поща от хора, които не познава, и използването за търсене в Интернет на дружелюбни към децата "Търсещи машини" (Search engines), наречени още "Търсачки".