Пиър-ту-пиър мрежи: сваляне на музика, игри и филми

Можете да сваляте от мрежата и записвате на Вашия компютър файлове, съдържащи музика, игри или филми. Свалянето на файлове се осъществява с използването на специални за целта програми (Kazaa, DirectConnect, BitTorrent, и др.), които използват технология наречена пиър-ту-пиър мрежи (p2p). Обикновено, за да сваляте файлове от такива пиър-ту-пиър мрежи, е необходимо да споделите с другите потребители от мрежата файлове, записани във Вашия компютър. Възможно е при конфигурирането на този процес, даден потребител неволно да разреши достъп за копиране на всички файлове в собствения му компютър, което е твърде рисковано.

Помнете за авторското право
Понякога пиър-ту-пиър мрежите се използват за разпространяването на нелицензирани копия на музика и филми, което нарушава авторското право. Важно е да проверите законен ли е сайта, от който Вашите деца възнамеряват да свалят файлове, за да се уверите в спазването на авторското право. Общото, прилагано на практика правило е, че ако не плащате за свалянето на даден материал от Интернет, то най-вероятно свалянето и копирането на материала е незаконно.

Споделянето на файлове от Вашия компютър може да забави Интернет връзката. Освен това, файлове, копирани от непознат източник могат да съдържат вируси. Понякога, пиър-ту-пиър мрежите могат да включват незаконен или неподходящ за деца материал. Независимо, че името на файла може да указва, че съдържанието на файла е подходящо за деца, то верността на това не може да се гарантира. В много от случаите, името на файла може да не отразява точно неговото съдържание.