Безопасно използване в зависимост от възрастта

  Под 7 години

  От 7 до 9 години

  От 10 до 12 години

  От 13 до 15 години

Под 7 години

Първите посещения в Интернет поставят основите за създаване на добри навици у децата. Децата в предучилищна възраст харесват установения ред и това е идеалният начин да развият навици и практики за сигурно сърфиране в мрежата.

Децата, по-малки от 7 години, имат ограничени възможности да разбират наличната в Интернет информация и трудно разграничават реклама от актуално съдържание. Децата често не виждат разликата между използване на Интернет, компютърните игри или рисуване на компютъра. На тази възраст, родителите трябва да помогнат на децата си с подходящи материали.

Всяко семейство трябва да създаде собствени правила за използването на компютъра.

 • Времето, прекарано пред компютъра трябва да бъде ограничено.
 • Поставете компютъра в дневната. При децата от предучилищна възраст е препоръчително да имат възрастен до себе си, когато използват Интернет.
 • Достъпът до Интернет за децата от предучилищна възраст, трябва да бъде ограничен до познати, предварително уточнени уеб сайтове. По-напредналите деца могат да намерят любимите си сайтове, като използват менюто Favorites на Интернет браузъра.
 • Най-сигурното решение е да се създаде личен профил за детето в операционната система, където достъпът до Интернет е ограничен само до определени сайтове.

от 7 до 9 годишни

Малките ученици могат да влизат в Интернет както в училище и при приятелите си, така и в къщи. Родителите и децата трябва да обсъдят подходящото използване на Интернет и да уточнят правила, които да се спазват. Децата от 7 до 9 години имат вече изградено относително добро разбиране за това, което виждат. Те обаче не са подготвени да боравят с всички материали, които Интернет предлага, по-специално материали (изображения, текст или звук), които са заплашителни или по друг начин неподходящи за тях. Обсъждането на тези въпроси и обясняването на различните неща, които децата може да срещнат в Интернет, ще им помогне да станат отговорни и да бъдат в състояние да работят по сигурен начин в Интернет. За да помогнат на децата си, родителите трябва да споделят своя собствен опит и оценки за използването на Интернет.

На тази възраст все още са приоритетни ограниченията, както и защитата и надзора при използването на Интернет. За препоръчване е родителите и децата да си уточнят правила за използване на Интернет, които да бъдат преглеждани и променяни с порастване на децата.

 • Използването на Интернет би трябвало да бъде позволено само в присъствието на родителите. Това гарантира, че те ще могат да помогнат веднага на място при възникването на проблем.
 • Ако компютърът е поставен в стаята, където се разполага цялото семейство, използването на Интернет става част от ежедневието на семейството.
 • Детето на тази възраст все още не е в състояние да определи благонадеждността на даден сайт, така че той/тя би трябвало винаги да иска разрешение от родителите си, преди да публикува лична информация.
 • Чат-стаите и други публични дискусии в реално време, все още не са подходящи за детето. Ето защо е-мейл адресът, използван от тази възрастова група, трябва да е общ семеен адрес.
 • Създаването на работна среда с ограничени права, помага на детето да се научи да използва компютъра самостоятелно.
  Прочетете още: Безопасна работна среда
 • Препоръчително е използването но филтриращи програми за предотвратяване на достъпа до неподходящи сайтове, но е важно и активното участие на родителите, когато децата им са в Интернет.

от 10 до 12 годишни

Учениците вероятно вече са научили как да използват Интернет за много различни цели. Родителите може да поощряват децата си, като намират и им съобщават сайтове, които са свързани с домашните, хобитата или интересите им. Родителите, заедно с децата, може да използват Интернет за планиране на неща, които се отнасят до цялото семейство. Това им дава възможност да обсъждат кои сайтове са надеждни и къде може да се намери достоверна информация. Вижте www.quick.org.uk или www.fosi.org/icra/ като ръководства как да проверите дали даден сайт е надежден източник на информация.

Децата продължават да се нуждаят от родителски надзор и контрол, както и от правила за подходящо използване, но е възможно вече да са намерили начин да заобиколят правилата, в случай че те са твърде ограничаващи или не отговарят на нуждите им.

 • Като отчетат всички потребности и мнения, родителите и децата трябва да се споразумеят за това, какво в Интернет е позволено и какво не. Обсъдете отговорността при изпращане на съобщения, тегленето на файлове и запазените права, както и инсталирането на програми.
 • Уточнете се каква лична информация е подходящо да бъде предоставяна и в кои случаи. Говорете за риска, свързан с разкриването на информация.
  Прочетете още: Дискусии в реално време / Лична неприкосновеност
 • Ако детето вече се интересува от чат или мигновени съобщения, родителите би трябвало да обсъдят с него сигурността му, както и рисковете. Необходимо е да надзирават неговия/нейния опит в дискусиите в реално време.
  Прочетете още: Дискусии в реално време
 • Много деца са любознателни, но понякога и прекалено любопитни. Затова родителите би трябвало да наблегнат на необходимостта от сигурно и внимателно използване.
 • Информационната сигурност трябва да се поддържа на съвременно ниво.

от 13 до 15 годишни

На тази възраст Интернетът се превръща в част от социалния живот на децата. Те се срещат с приятели или прекарват времето си в мрежата и намират информация, свързана с работата им в училище или с техните интереси. С достигане на по-високи образователни нива се откриват много възможности за използване на Интернет. Може да се окаже твърде трудно за родителите да разберат какво прави детето в мрежата. На тази възраст децата поемат риск и проверяват своите възможности - техническите ограничения и забрани вероятно няма да са ефективен начин за подобряване на сигурността им в Интернет.

13-15 годишните често не искат да споделят какво правят, особено ако родителите преди това не са проявявали интерес и не са разбрали как детето използва Интернет. Важно за семейството е да се ангажира в открити дискусии и родителите да са заинтересовани какво прави детето и с кого общува в Интернет.

 • Собствените правила, които са създадени в началото, все още са необходими.
 • Възможно е младежите все да се нуждаят от съвет, например за публикуване на снимки и текст за себе си в мрежата.
  Прочетете още: Дискусии в реално време / Лична неприкосновеност
 • Етичните въпроси и личната отговорност като потребител на Интернет са важни теми за разговор. Например: нелегалното теглене на файлове, правилата за поведение в мрежата и запазените права. Децата трябва да бъдат отговорни за това, което публикуват в мрежата, включително тяхната лична информация или информация, която може да не е правомерна.
 • Родителите трябва да се интересуват от контактите на детето в Интернет така, както се интересуват от контактите му с всеки друг негов приятел. Удачно е да проявяват интерес и да се ангажират, ако детето желае да срещне нови хора в мрежата.
 • Родителите трябва да се опитат да не реагират остро, дори когато открият, че е станало нещо "ужасно", докато детето е било в Интернет. Необходимо е все още да го напътстват към подходящо съдържание в мрежата. Има добри Интернет услуги по темите сексуалност и здраве, които са предназначени за младежка аудитория. Младежите трябва да знаят, че могат да говорят с родителите си за всички неща в мрежата, които ги карат да се чувстват некомфортно.